Blog

Inspirace ze světa obchodu a jeho řízení

Když nefunguje spolupráce marketingu a obchodu

Autor: Roman

Spolupráce marketingu a obchodu

V současném podnikatelském prostředí je spolupráce marketingu a obchodu naprosto klíčová. Marketing snaží se vytvořit most mezi značkou a potenciálními zákazníky, kdežto obchod tuto vizi realizuje a přeměňuje tyto zákazníky na loajální klienty. Ale co se stane, když tato spolupráce marketingu a obchodu nefunguje optimálně?

Nespolupráce marketingu s obchodem:

  1. Nejasná komunikace: Pokud marketingový tým nekomunikuje s obchodníky o skutečných potřebách zákazníků, mohou vznikat marketingové materiály, které neosloví cílovou skupinu. Kromě toho může nedostatečná komunikace způsobit, že klíčové informace o výrobku nebo službě budou chybět nebo budou prezentovány nevhodně.
  2. Nesprávné investice: Nefunkční koordinace mezi marketingem a obchodem může vést k vytváření kampaní, které neodpovídají aktuálním tržním potřebám. Marketing by mohl vynakládat zdroje na reklamu vlastností produktu, které nejsou pro zákazníky prioritní.
  3. Chybný směr kampaní: Bez pravidelné zpětné vazby od obchodníků může marketing cílit na nesprávné demografické skupiny, ignorovat klíčové prodejní argumenty nebo dokonce opomíjet měnící se tržní podmínky.
  4. Ignorace tržních trendů: Pokud marketingový tým není informován o aktuálních tržních trendech a výzvách, mohou kampaně zůstat za konkurencí, což může znamenat ztrátu tržního podílu.

Nespolupráce obchodu s marketingem:

  1. Nesoulad nástrojů: V případě, že obchodní tým neupozorní marketing na to, jaké nástroje nebo strategie jsou pro něj nejúčinnější, marketing může investovat do nástrojů, které obchodníkům nepřinášejí žádnou hodnotu.
  2. Ztráta času a zdrojů: Pokud obchodníci nejsou informováni o nových marketingových kampaních a aktivitách, mohou marnit čas a energii na hledání potenciálních zákazníků, kteří by mohli být snadno dosaženi prostřednictvím marketingových nástrojů a strategií.
  3. Nesoulad v komunikaci: Absence informací o marketingových kampaních může vést k situacím, kdy obchodníci komunikují s potenciálními zákazníky způsobem, který je v rozporu s marketingovým sdělením. To může zákazníky zmatečně nebo rozpačitě.
  4. Ztráta obchodních příležitostí: Pokud obchodníci nemají aktuální informace o marketingových kampaních nebo akčních nabídkách, můžou přijít o klíčové obchodní příležitosti, které by mohly zvýšit jejich prodej a zisk.

Závěr: Spolupráce marketingu a obchodu je nezbytná pro úspěch každé firmy. Bez jejich vzájemného souladu a propojení dochází k neefektivitě, nedorozuměním a frustraci. Řešením je dobře nastavená strategie generování obchodních příležitostí (#leadgen), která propojuje marketing a obchod.

SalesUP máme zkušenosti s tí, jak by taková spolupráce měla vypadat. Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci a podíváme se, jestli jak ji máte nastavenou u vás. Bez toho nebudete #ProdavatVic.


Co si přečtete dál?

Pravidelně měříte spokojenost zákazníků. Prahnete po dokonalosti nebo chcete prodávat víc?

autor: David

rubrika: Blog, Management, Řízení firmy, Tipy

Na přijímací pohovor dnes chodí účastníci připraveni. Otázky na nich se často opakují. Dostaňte je proto na chvíli pod tlak, ať vidíte, jak reagují mimo komfortní zónu.
Jak PRODÁVAT VÍC? Znáte silné stránky prodejního týmu? Jste připraveni odhalit jeho slabiny? Pojďte na to!

Spojte se s námi.

Z vašeho obchodu dostaneme maximum.

(c) 2023 SalesUP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů